Honeyrags wheatens

Historien bakom kennel Honeyrags! Bilder på våra wheatens genom åren finner du i galleriet, och champions finner du längst ner på sidan!

History of Honeyrags kennel, for English see below. Photos of our wheatens through the years are seen in the gallery, and champions is found below on this page!

Vår allra första wheaten var Cassie, född 1974, hon var av den engelska typen. Cassie var egentligen köpt som sällskapshund men visade sig alldeles utmärkt på lydnads- och bruksplanen, där hon kallades för ”buskterriern” (!) , för att rasnamnet var för långt. I värsta spöregn var hon många gånger ensam om att klara platsliggningen och budföringen, även med skott, hon var också godkänd i bevakning och karaktärstest samt godkänd i lägre klass spår. Cassie blev också framgångsrik på utställningarna där hon ganska snart blev rasens första svenskfödda wheatentik som tog titeln Internationell och Nordisk Champion.

Av de kullar som föddes upp, både engelska och med mixat irländsk/engelska linjer drabbades vi av PNP.

Efter några års uppehåll i aveln, importerade vi 1983 två tikar från Irland. De rent irländska tikarna var Newkilber Gilded Lilyoch Holmenocks Hammera. I Newkilber Gilded Lily’s första kull, e: Geijes Wheaten Higgins, föddes 11 valpar. Honeyrags Fallon, var en av dem och hon såldes till kennel Geijes i Finland. Fallon är mamma till bl.a Geijes Kilmore. Även Fallon’s systrar Honeyrags Felcot och Honeyrags Francis användes i avel. Honeyrags Leonora Lass, efter Honeyrags Guiness, är också en dotter till Newkilber Gilded Lily.

Då den irländska korrekta typen inte var så populär på den tiden gick aveln mer och mer över på mixade linjer.

Två tikar importerades från Fantastic kenneln i Tyskland,Fantastic Arabesque och tillsammans med kennel Brösing,Fantastic Lady Christabel. I F. Lady Christabel’s första kull behöll vi Abbey-Wiggins. F. Arabesque’s dotter Honeyrags Octopussy tog vi en valpkull på, sedan övertogs hon av sin fodervärd Lena Carlsson, kennel Lecihas.Vi fortsatte att föda upp mixade kullar t.o.m året 1994 då vi åter drabbades avPNP.

Vi beslutade oss då för att börja om från början, med en avel enbart baserad på rent irländska wheatens.

Gladövik’s Catalina, född 1995, inledde vår nystartade avel med rent irländska wheatens. 16 rent irländska kullar har det hunnit bli sedan Catalina fick sin första kull 1998. Idag avlar vi endast på rent irländska linjer och vårt mål är att föda upp så friska och sunda wheatens som möjligt, och samtidigt bibehålla den korrekta irländska typen.

 

 

Our very first wheaten was Cassie, born 1974, she was an english typed wheaten. Cassie was actually bought as a pet, but showed to be exellent at the obedience and working field, were she was called ”the bush terrier”!!, because the breedname was too long. In the worst pouring rain she was many times alone managing the long down stay, also with gun shots. She also passed character test and tracking, second level. (In Sweden, tracking is a very popular and competetive sport with four different levels). She also became very successful in the showring were she very soon became the first swedish bred bitch to be an International and Nordic Champion.

Of the litters that were bred, both english and mixed irish/english we had the misfortune of RD showing up. In 1983, after a break in the breeding for some years, two bitches were imported from Ireland. The two pure irish bitches were Newkilber Gilded Lily and Holmenocks Hammera. In Newkilber Gilded Lily’s first litter, by Geijes Wheaten Higgins, there were eleven puppies born. One of them was Honeyrags Fallon, sold to kennel Geijes in Finland. Fallon is the mother to Geijes Kilmore. Even Fallon’s sisters, Honeyrags Felcot and Honeyrags Francis, were used for breeding. Honeyrags Leonora Lass, by Honeyrags Guiness, was also a daughter to N. Gilded Lily. As the irish type wasn’t so popular in those days our breeding went more and more over to mixed litters. Two bitches were then imported from the Fantastic kennel in Germany, Fantastic Arabesque, and together with Brösing’s kennel, Fantastic Lady Christabel. In F. Lady Christabel’s first litter we kept Abbey-Wiggins. F. Arabesque’s daughter,Honeyrags Octopussy was bred for one litter and was then given back to her co-owner, Lena Carlsson, Lecihas. We continued to breed mixed litters until 1994 when we again were struck by RD. We decided then to start from the beginning with a breeding based only on pure irish wheatens. Gladövik’s Catalina, born 1995, began our newstarted breeding with pure irish wheatens. 16 pure irish litters have been born, since Catalina got her first litter 1998. Today we breed only on pure irish lines and our goal is to breed as healthy and sound wheatens as possible, and at the same time preserve the correct irish type.

 

Honeyrags Champions

SEUCH DKUCH DKV-15 Honeyrags Rambling Rebel

FICH Honeyrags Pacific Ocean

CHPL Honeyrags Queen Of Diamonds

DK UCH Honeyrags Lovely Gaelic Lad 

SE UCH AUSCH Honeyrags Island Duke of Villa Rosa